0

Eksport do Afryki – polski sukces w egzotycznej scenerii

Afryki nie sposób podsumować jednym zdaniem. Jest ona kontynentem tak olbrzymich kontrastów – zarówno polityczno-społecznych, jak i finansowych, że omówienie struktury i szans, jakie niesie ze sobą eksport do Afryki, wymagałoby stworzenia osobnego, dużego opracowania. Nie wchodząc w szczegóły wystarczy jednak wspomnieć, że wśród krajów afrykańskich, mimo niepokojów i konfliktów, które wstrząsają tym kontynentem, można zaobserwować także bardzo dynamiczny rozwój gospodarczy. Wiele rynków już w tej chwili stanowi atrakcyjny cel dla polskiego eksportu do Afryki – spora liczba producentów nawiązała współpracę z odbiorcami na tym kontynencie, ale dynamiczny rozwój państw afrykańskich sprawia, że bardzo wiele pozostaje jeszcze do osiągnięcia.

W kontekście ożywienia polskiego eksportu do Afryki media opisują często liczne działania na niwie politycznej – w tym wizyty dyplomatyczne i spotkania – które mają ułatwić współpracę z poszczególnymi krajami. Większość tych doniesień dotyczy krajów Afryki Północnej, ale nie tylko – mówi się o krajach takich jak: Nigeria, Kongo, Algieria, Egipt czy Etiopia. Jednak warto pamiętać, że do krajów bardzo atrakcyjnych gospodarczo, należy zaliczyć także Republikę Południowej Afryki.

Polski eksport do Afryki charakteryzuje się nieco inną strukturą, niż w przypadku kontynentu azjatyckiego czy Stanów Zjednoczonych. Rynki afrykańskie stają się dla polskich przedsiębiorców odbiorcami przede wszystkim produktów i półproduktów rolnych, na drugim miejscu warto wymienić także produkty przemysłowe. Podkreślmy jednak, że każda decyzja o rozpoczęciu eksportu do Afryki powinna zostać poprzedzona analizą rynku. Fakt, że jakaś grupa produktów nie jest obecnie popularna wśród dostaw na kontynent afrykański nie oznacza bowiem, że zapotrzebowanie na nią się nie pojawi.
Istnieje kilka czynników, które przesądzają o biznesowym sukcesie firm, podejmujących się eksportu do Afryki. Pierwszym z nich jest – wspomniane w poprzednim akapicie – rozeznanie rynku. Dzięki niemu przedsiębiorca może nie tylko zorientować się, do których państw warto skierować ofertę produktów, ale także uniknąć transakcji o zbyt wysokim poziomie ryzyka. Warto pamiętać, że na kontynencie afrykańskim dochodzi niestety do wielu konfliktów zbrojnych, które poważnie zagrażają stabilności ekonomicznej niektórych regionów. Uważna analiza sytuacji rynkowej pozwoli podejmować optymalne decyzje biznesowe.

Eksport do Afryki – podobnie jak w każde inne miejsce na świecie – wymaga także umiejętności nawiązywania kontaktów handlowych w krajach, do których mają trafić dostawy. Warto skorzystać przy tym z pomocy doświadczonych specjalistów, którzy będą wspierać przedsiębiorstwo w negocjacjach i ułatwią zbudowanie sieci odbiorców. W przypadku kontynentu afrykańskiego – podobnie jak w przypadku Azji – pewne znaczenie mają także różnice kulturowe. Orientacja w regułach panujących w danym kręgu kulturowym wpływa korzystnie na atmosferę współpracy.

Kolejnym niezbędnym elementem sukcesu w eksporcie do Afryki jest orientacja w regulacjach prawnych, obowiązujących eksporterów. W większości przypadków absolutną koniecznością okazuje się tu skorzystanie z pomocy ekspertów, którzy pomogą w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń lub licencji, przygotowaniu dokumentów czy też dostosowaniu formy współpracy do regulacji prawnych, obowiązujących w kraju odbiorcy. Obecnie poszukiwanie i budowanie zespołu specjalistów na własną rękę nie jest już konieczne – przedsiębiorcy planujący rozpoczęcie eksportu do Afryki mogą nawiązać współpracę z przedsiębiorstwem, świadczącym usługi doradcze w zakresie internacjonalizacji.

Komentarze wyłączone.