0

Eksport do UE – wielkie szanse do wykorzystania

Ta forma eksportu wydaje się nam bliska i oczywista, ponieważ współpraca handlowa między Polską a pozostałymi krajami Unii Europejskiej trwa nieprzerwanie od wielu lat. Jeszcze zanim drogę eksportu do UE otworzyło nam przystąpienie Polski do wspólnoty, wiele przedsiębiorstw znalazło sposób na to, by dostarczać swoje produkty do krajów Europy Zachodniej. Duży postęp w tej dziedzinie można zauważyć po roku 1989 (choć także wcześniej, w czasach PRL, nasi przedsiębiorcy znajdowali sposób na nawiązanie efektywnej współpracy handlowej z zagranicznymi odbiorcami), to jednak dopiero unijny akces Polski przyniósł dynamiczny rozwój eksportu do UE. Zwłaszcza, że dzięki objęciu Polski strefą Schengen zniesione zostały opłaty celne i kontrole graniczne.

Mimo tak ogromnego postępu, sprzedaż towarów w krajach Europy Zachodniej, a także u południowych i północnych sąsiadów Polski nadal obarczona jest pewnymi trudnościami. Dotyczą one odpowiedniej organizacji wywozu towarów, ale także pozyskiwania odbiorców dla nich. Dlatego – choć eksport do UE możliwy jest dziś na niespotykaną wcześniej skalę – nadal kluczowe znaczenie ma znajomość zarówno metod organizacji eksportu, jak i rynków, na które mają trafić dostawy.

Możliwość sprzedaży produktów za granicę stanowi dla każdej firmy ogromną szansę. Nowe rynki zbytu to także wzmocnienie pozycji firmy na arenie międzynarodowej, wzrost rozpoznawalności marki czy wreszcie najbardziej oczywista korzyść: wzrost przychodów. Ta szansa jest jednak także wyzwaniem, które znacznie przekracza możliwości tradycyjnych firm spedycyjnych. O ile bowiem sam fakt fizycznego dostarczenia towarów do odbiorcy jest ważny na ostatnim etapie transakcji, o tyle eksport do UE wiąże się z wieloma dodatkowymi kwestiami.

Podstawową potrzebą firmy, która rozważa eksport do UE jest nawiązanie relacji biznesowych ze sprawdzonymi i wiarygodnymi odbiorcami. Sieć kontaktów zagranicznych jest niezbędna, ale do jej stworzenia trzeba dobrze poznać zarówno uwarunkowania, jak i potrzeby potencjalnych odbiorców. Doświadczeni doradcy mogą pomóc nawet w samym wyborze rynku zbytu, ponieważ dzięki analizom są w stanie wskazać, które rynki wykazują zapotrzebowanie na import towarów, produktów czy surowców z danej branży.

Równie ważne, jak wybór odpowiedniego rynku zbytu, jest także uzyskanie niezbędnych certyfikatów lub pozwoleń. Przedsiębiorca odpowiadający za dostawy musi bowiem liczyć się nie tylko ze spełnieniem norm obwiązujących na terenie całej Unii Europejskiej, ale także z przestrzeganiem wewnętrznych regulacji prawnych danego kraju. Na szczęście przedsiębiorca organizujący eksport do UE nie musi zgłębiać tych przepisów samodzielnie – może skorzystać przy tym z pomocy zewnętrznych ekspertów.

Kolejną niezmiernie ważną kwestią pozostaje organizacja dostaw w taki sposób, by maksymalnie ograniczyć koszty eksportu do UE, zachowując jednocześnie odpowiednie warunki transportu. Niezbędne są tu doskonałe umiejętności logistyczne.

Mimo że eksport do UE nie jest zjawiskiem nowym, widać jednak, że powodzenie współpracy handlowej z zagranicą zależy od wielu czynników i wymaga sporego doświadczenia. Z tego względu warto skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów, którzy pomogą w zorganizowaniu całości działań.

Komentarze wyłączone.