0

Internacjonalizacja polskich MŚP

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce jest niezwykle aktywny – drobni przedsiębiorcy wypracowują dużą część naszego PKB. Tym większą wagę zyskuje zatem internacjonalizacja polskich MŚP. Dzięki otwarciu na rynki zagraniczne, polscy przedsiębiorcy będą mogli skuteczniej konkurować z produktami oferowanymi przez dostawców z innych krajów. Gotowość do funkcjonowania na rynkach zagranicznych jest ważna, ponieważ małe i średnie przedsiębiorstwa w naszym kraju bardzo często tworzą produkty o ogromnym potencjale innowacyjności, ale barierę do rozwoju ich projektów stanowi albo brak odpowiedniego finansowania, albo brak zainteresowania ze strony krajowych inwestorów. Internacjonalizacja MŚP może okazać się najlepszym lekarstwem na te ograniczenia.

Rozpoczęcie działalności na rynkach zagranicznych w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wygląda nieco inaczej, niż w przypadku dużych graczy rynkowych, u których rozpoczęcie eksportu bądź też nawiązanie międzynarodowych kontaktów handlowych przychodzi często niejako samoistnie, stając się konsekwencją rozwoju firmy. Internacjonalizacja polskich MŚP jest często wynikiem wykorzystania nadarzającej się okazji lub szansy, ale najczęściej stanowi etap, do którego przedsiębiorca starannie i długo się przygotowuje. Zwróćmy uwagę, że o ile duzi gracze rynkowi mają za sobą często wieloletnią obecność na polskim rynku, o tyle sektor małych i średnich przedsiębiorstw charakteryzuje się dużą zmiennością – wiele firm upada, a na ich miejsce powstaje wiele nowych. Internacjonalizacja MŚP obejmuje więc często przedsiębiorstwa, które istnieją na rynku stosunkowo krótko i muszą wykorzystać maksymalnie wszelkie pojawiające się możliwości, aby umocnić i utrzymać swoją pozycję.

Właśnie ze względu na opisane powyżej realia, internacjonalizacja polskich MŚP przebiega znacznie sprawniej, gdy firma korzysta z pomocy zaufanych i sprawdzonych ekspertów z zewnętrznej firmy doradczej. Takie wsparcie nie tylko zwiększa skuteczność działań, ale także zdecydowanie zmniejsza ryzyko. Precyzyjnie zaplanowany proces internacjonalizacji MŚP pozwala firmie celować we właściwe rynki (tzn. te o największym potencjale – ich wybór poprzedza zawsze dokładna analiza ekonomiczna), ale także uniknąć kosztownych błędów. Często to, co byłoby niemożliwe do osiągnięcia dla firmy działającej samodzielnie, staje się dostępne dzięki współpracy kilku przedsiębiorców. Dlatego (zwłaszcza w przypadku eksportu i dużych inwestycji) warto brać pod uwagę możliwość kooperacji z innymi firmami z sektora MŚP.

Komentarze wyłączone.