0

Internacjonalizacja przedsiębiorstw – nie tylko eksport

Internacjonalizacja przedsiębiorstw oznacza właściwie każdy rodzaj działań przedsiębiorstwa, który powoduje, że firma wiąże się w jakiś sposób z rynkami zagranicznymi. Warto podkreślić, że choć najpopularniejszą i najbardziej oczywistą formą internacjonalizacji przedsiębiorstw jest niezmiennie eksport, to jednak zakres tego pojęcia jest znacznie szerszy.

Owszem, możliwość eksportowania produktów wytworzonych w kraju macierzystym do odbiorców za granicą, a następnie ich sprzedaż na rynku docelowym pozostaje dla bardzo wielu firm najważniejszą formą współpracy międzynarodowej. Koniecznie trzeba jednak podkreślić, że przedsiębiorstwo, które chce rozwijać swoją działalność za granicą, powinno także przeanalizować i wziąć pod uwagę inne szanse, wiążące się z funkcjonowaniem za granicą. Może to być np. łatwiejszy dostęp do surowców i materiałów albo technologii. Mogą to być oszczędności wynikające z niższych kosztów pracy albo korzystniejszych stawek podatkowych (lub wręcz zwolnień z podatków). W tej sytuacji internacjonalizacja przedsiębiorstwa może przybrać formę powoływania oddziałów firmy (lub osobnych spółek) za granicą. Wiele międzynarodowych przedsiębiorstw przenosi swoje zakłady produkcyjne do innych krajów, kierując się przy tym zarówno dostępnością surowców, jak i innymi kryteriami, takimi jak dogodne warunki polityczne i korzystne uwarunkowania gospodarcze dla zagranicznych inwestorów.

Rozszerzenie działalności firmy na rynki w innych krajach nie musi oznaczać powoływania za granicą oddziałów samej firmy. Internacjonalizacja przedsiębiorstwa współcześnie polega często na budowaniu sieci oddziałów zagranicznych na zasadzie franczyzy bądź sprzedaży licencji. To, jak silny związek łączy w tej sytuacji franczyzobiorcę z franczyzodawcą jest oczywiście kwestią ustalaną indywidualnie. Zdarza się tak, że w ramach internacjonalizacji przedsiębiorstwa jednostki zlokalizowane poza granicami kraju utrzymują bardzo silny związek z marką, ale bywa też tak, że mają sporą niezależność lub wręcz funkcjonują pod inną, lokalną marką, stanowiącą odpowiedź na potrzeby odbiorców na rynku docelowym.

Z zagadnieniem internacjonalizacji przedsiębiorstw łączy się szereg zróżnicowanych strategii. Jedne zakładają funkcjonowanie na wybranych rynkach i rozwój oferty dopasowanej do ich wymagań, inne – działalność w skali globalnej i ujednolicenie oferty. W zależności od charakteru działalności, możliwa jest także dywersyfikacja produktów w obrębie jednego kraju lub regionu (firma wchodzi na wybrany rynek i różnicuje ofertę produktów) lub zwiększanie zasięgu terytorialnego, ale kierowanie do niego standardowej oferty.

Komentarze wyłączone.