ILE? Działanie 1.2 POPW

ILE? Działanie 1.2 POPWPoziom dofinansowania w działaniu 1.2 POPW INTERNACJONALIZACJA MŚP jest wyjątkowo wysoki i wynosi 80% kosztów kwalifikowanych!

W pierwszym etapie można model biznesowy do 50 tys. zł, natomiast w drugim etapie nawet do 500 tys. zł na realizację działań zapisanych w modelu biznesowym!

więcej

NA CO? Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP Polska Wschodnia

NA CO? Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP Polska WschodniaNowy Model Biznesowy
związany z internacjonalizacją.

W I etapie działania 1.2 INTERNACJONALIZACJA MŚP Polska Wschodnia instytucja zdecydowała, że kosztem kwalifikowanym jest stworzenie i opracowanie Strategii eksportowej, czyli Nowego Modelu Biznesowego związanego z internacjonalizacją.

więcej

Model biznesowy związany z internacjonalizacją

Model biznesowy związany z internacjonalizacją
Model biznesowy

jest planem opracowywanym dla konkretnego przedsiębiorstwa …

więcej
Wdrożenia modelu

może przyczynić się do znaczącego zwiększenia przychodów firmy …

więcej

KIEDY? Działanie 1.2 Polska Wschodnia

Planowany termin naboru wniosków

dla działania 1.2 Polska Wschodnia w 2016 roku to:
I etap – 2 nabory:

więcej

KORZYŚCI? 1.2 Polska Wschodnia

Działanie 1.2 Polska Wschodnia ma na celu wzrost eksportu,

wśród przedsiębiorców działających w Polsce wschodniej, którzy dostrzegają perspektywy rozwoju swoich firm w oparciu o ekspansję międzynarodową. Podmioty będą mogły otrzymać pomoc skoncentrowaną na dostarczeniu im wszechstronnego, indywidualnego, profilowanego pod odbiorcę doradztwa, w szczególności w zakresie identyfikacji rynków docelowych (w tym nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami zagranicznymi) i wszechstronnym przygotowaniu przedsiębiorcy i jego oferty do sprzedaży na tych rynkach.

więcej