NA CO?
Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP Polska Wschodnia

W I etapie działania 1.2 INTERNACJONALIZACJA MŚP Polska Wschodnia instytucja zdecydowała, że kosztem kwalifikowanym jest stworzenie i opracowanie Strategii eksportowej, czyli Nowego Modelu Biznesowego związanego z internacjonalizacją. Narzędzie to przypomina Plan Rozwoju Eksportu (PRE) z poprzedniego działania 6.1 PO IG ‚Paszport do Eksportu. Przygotowanie Nowego Modelu Biznesowego ma służyć: diagnozie potencjału firmy, przygotowaniu przedsiębiorstwa, i jego oferty pod kątem eksportu, analizie rynku docelowego, przedstawieniu możliwych i optymalnych kanałów dystrybucji, aktywnemu poszukiwaniu partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów lub usług na wybrane rynki zagraniczne.

II etap działania 1.2 INTERNACJONALIZACJA MŚP Polska Wschodnia przewiduje sfinansowanie wdrożenia Nowego Modelu Biznesowego, a zatem wszelkich działań związanych z pozyskiwaniem klientów zagranicznych tj:

 • doradztwo w zakresie wyszukiwania i selekcji kontrahentów zagranicznych,
 • udział w targach, wystawach lub misjach handlowych, zagranicznych (do 20% kosztów kwalifikowanych wskazanych w ramach I etapu),
 • opracowanie baz potencjalnych klientów,
 • zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów – biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, do wysokości 20% wydatków kwalifikowanych,
 • nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych,
 • doradztwo w zakresie przygotowania produktu do potrzeb rynku – docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),
 • doradztwo biznesowe i prawne w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,
 • doradztwo w zakresie projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, wzornictwa opakowań,
 • projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, a także stron internetowych (w tym 21 aplikacji mobilnych) przeznaczonych do promocji i sprzedaży na rynkach zagranicznych.

W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

 • Skutecznie pozyskujemy dotacje na internacjonalizację MŚP

 • Rozliczamy i realizujemy projekty unijne

 • Kompleksowo wspieramy eksport

CO NAS WYRÓŻNIA?

 • Doradca24 !

Jesteśmy do dyspozycji klientów 24h na dobę 7 dni w tygodniu!

 • Cholerna Skuteczność !

Musimy być skuteczni bo nasza pensja uzależniona jest od pozyskanych dotacji!

 • Gwarancja Jakości !

Jakość to skuteczność, skuteczność to sukces, a sukces klienta to nasz sukces!

 • Dojeżdżamy do klienta !

Cenimy Twój czas, dlatego dojeżdżamy do klientów w całej Polsce! (w szczególności: Rzeszów, Kielce, Olsztyn, Białystok, Lublin, Podkarpackie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Lubelskie).

ZAPYTAJ EKSPERTA:

Tel: 788 740 460

Internacjonalizacja MŚP – Lubuski Inkubator Eksportu I Innowacji