Model biznesowy związany z internacjonalizacją

W literaturze, prasie czy tez Internecie funkcjonuje wiele definicji określających to czym jest model biznesowy, a także czym jest model biznesowy związany z internacjonalizacją. Zasadniczo wszystkie definicje są zgodne co do tego, że model biznesowy jest planem opracowywanym dla konkretnego przedsiębiorstwa w celu wygenerowania przychodu i maksymalizacji zysków, najczęściej związanych z planowanym, konkretnie określonym działaniem.

Przy opracowywaniu modelu biznesowego, zgodnie z metodologią Ludona i Travera, powinno być wziętych pod uwagę kilka czynników, które mają decydujące znacznie dla jego ostatecznego kształtu. Powinny to być przede wszystkim: określenie jakie są potrzeby klientów i potencjalnych klientów przedsiębiorcy wraz ze wskazaniem technik, które pozwolą przekonać ich do wyboru produktów oferowanych przez przedsiębiorcę. Niemniej ważne jest ukazanie działalności przedsiębiorcy w szerokim kontekście, ocena jego poczynań w nawiązaniu do rozwiązań wdrażanych przez konkurencję. Ponadto dobrze opracowany model biznesowy powinien obejmować sugestie związane z podjęciem koniecznych działań dla zwiększenia efektywności działań promocyjnych i marketingowych prowadzonych przez analizowaną firmę. Niemniej ważne jest uwzględnienie w modelu biznesowym rozwiązań wzorniczych związanych z zaprojektowaniem materiałów promocyjno – reklamowych czy wyglądu opakowania oferowanych produktów.

Opracowywanie modelu biznesowego wiążącego się z internacjonalizacją stanowi proces, zakładający współpracę między przedsiębiorcą, a doradcą, który dokonuje opracowania modelu. Fakt ten jest szczególnie istotny w kontekście konieczności opracowania modelu biznesowego w oparciu o tzw. model popytowy, zakładający dostosowanie go do potrzeb przedsiębiorcy, w dużej mierze w zakresie przez niego zdiagnozowanym.

Proces opracowywania modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności przedsiębiorstwa powinien zostać poprzedzony analizą potencjału przedsiębiorstwa w zakresie jego możliwości eksportowych. Przeprowadzenie powyżej wspomnianej analizy pozowali na przygotowanie zarówno samego przedsiębiorstwa, jak i oferowanych przez niego produktów (towary i usługi) do potrzeb rynku, który postrzegany jest jako docelowy.

Niemniej ważne jest przeprowadzenie analizy rynku docelowego, obejmujące ustalenie poziomu zapotrzebowania na oferowane przez przedsiębiorcę produkty, określenie potencjalnych partnerów biznesowych, jak również wskazanie wydarzeń o charakterze targowo – wystawienniczym, w których udział mógłby ułatwić przedsiębiorcy wejście czy też rozszerzenie działalności prowadzonej na rynku traktowanym jako docelowy. Nie do przecenienia jest również wskazanie jakie dokumenty, certyfikaty i zezwolenia są konieczne dla wejścia na dany rynek, a także scharakteryzowanie konkurencji zarówno krajowej jak i zagranicznej prowadzącej już na nim działalność.

Jakie korzyści może osiągnąć przedsiębiorstwo w wyniku opracowania i wdrożenia modelu biznesowego?

Przede wszystkim korzyści o znaczeniu najbardziej kluczowym dla przedsiębiorcy czyli korzyści ekonomiczne – wdrożenie modelu biznesowego w zakresie działań internacjonalizacyjnych, może przyczynić się do znaczącego zwiększenia przychodów firmy.

Dlaczego warto skorzystać z doradztwa w zakresie opracowania modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją?

Przede wszystkim zewnętrzni doradcy będą w stanie dokonać obiektywnej oceny potencjału przedsiębiorstwa w zakresie możliwości wdrożenia działań eksportowych, a także wniosą tzw. świeże spojrzenie i będą w stanie wskazać kierunki rozwoju w zakresie internacjonalizacji, które niosą za sobą dużą szansę powodzenia, a które nie były dotychczas rozważane w przedsiębiorstwie.

Ponadto doradcy zewnętrzni będąc specjalistami w swojej dziedzinie oferują bogatą ofertę wiedzy i szeroką znajomość zagadnień związanych z internacjonalizacją, co z kolei przyczyni się do uzyskania konkretnych efektów w tym zakresie, także o charakterze finansowym.

Warto podkreślić, że w związku z faktem iż opracowywanie i wdrażanie modeli biznesowych związanych z internacjonalizacją realizowane jest w oparciu o założenia modelu biznesowego, zakładającego ścisłą współpracę między doradcą a przedsiębiorcą i uwzględniania w pierwszej kolejności potrzeb i pomysłów, sygnalizowanych przez tego drugiego.

W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

  • Tworzymy modele biznesowe związane z internacjonalizacją
  • Skutecznie pozyskujemy dotacje na internacjonalizację MŚP
  • Rozliczamy i realizujemy projekty unijne
  • Kompleksowo wspieramy eksport

CO NAS WYRÓŻNIA?

  • Doradca24 !

Jesteśmy do dyspozycji klientów 24h na dobę 7 dni w tygodniu!

  • Cholerna Skuteczność !

Musimy być skuteczni bo nasza pensja uzależniona jest od pozyskanych dotacji!

  • Gwarancja Jakości !

Jakość to skuteczność, skuteczność to sukces, a sukces klienta to nasz sukces!

  • Dojeżdżamy do klienta !

Cenimy Twój czas, dlatego dojeżdżamy do klientów w całej Polsce! (w szczególności: Rzeszów, Kielce, Olsztyn, Białystok, Lublin, Podkarpackie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Lubelskie).

ZAPYTAJ EKSPERTA:

Tel: 788 740 460

Internacjonalizacja MŚP – Lubuski Inkubator Eksportu I Innowacji